• Poszerzenie wiadomości na temat życia ludzi w innych krajach, poznanie warunków ich życia i zwyczajów.
 • Poznanie podstawowych praw dzieci oraz uświadomienie równości wszystkich dzieci.
 • Obserwowanie w sposób bezpośredni lub pośredni zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach (np. łąka, las).
  • Określanie charakterystycznych cech lata, np. długie dni, wyższa temperatura.
  • Poznanie zjawisk atmosferycznych występujących o tej porze roku, np. burza, tęcza.
 • Poznanie różnych regionów Polski (góry, morze).
 • Wzbudzanie zainteresowań folklorem poprzez poznanie wytworów sztuki i muzyki ludowej.
 • Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia organizowane i samorzutne.
 • Doskonalenie tańców ,piosenek poznanych podczas zajęć muzycznych. Nauka piosenek tematyce wakacyjnej.
 • Prowadzenie ćwiczeń ortofonicznych rozwijających mięśnie narządów mowy.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego: układanie historyjek obrazkowych.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia i prawidłowego posługiwania się liczebnikami w praktyce.
 • Uświadomienie zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas wypoczynku oraz poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 1. Obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie, poznanie wybranych owadów i zwierząt np. pszczół, motyli, żab, biedronek, ślimaków.
 2. Wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami.
 3. Wykorzystanie naturalnych efektów perkusyjnych ( klaskanie, tupanie, stukanie…) do akompaniamentu podczas słuchania lub śpiewania piosenek.
 4. Poznanie instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta i sposobu gry na nich.
 5. Powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem.
 6. Doskonalenie sprawności grafomotorycznej. Zachęcanie do tworzenia własnych prac plastycznych.
 7. Poznanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ich ubiór.
 8. Oglądanie książek i czasopism umieszczonych w kąciku książki i słuchanie fragmentów książek i czasopism.
 9. Doskonalenie umiejętności liczenia i prawidłowego posługiwania się liczebnikami w pracy.
 10. Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, wspólna zabawa z rodzicami na „Festynie rodzinnym”.
 11. Organizowanie spacerów, zabaw na świeżym powietrzu.
 1. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżające się wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki, kwiaty (skowronki, jaskółki, bociany, przebiśniegi, krokusy)
 2. Poznanie zwiastunów wiosny np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na drzewach.
 3. Zakładanie zielonego ogródka w sali. Zachęcanie do prowadzenia obserwacji. Dbanie o rośliny hodowane w kąciku przyrody.
 4. Wrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.
 5. Przypomnienie zwyczajów ludowych i obrzędów – Marzanna - symbol zimy, powitanie wiosny.
 6. Poznanie wyglądu instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy.
 7. Zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek.
 8. Rozwijanie umiejętności liczenia i słownika czynnego dziecka.
 9. Doskonalenie sprawności grafomotorycznej. Zachęcanie do tworzenia własnych kompozycji i prac plastycznych.
 10. Zachęcanie do spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
 11. Kultywowanie tradycji związanych z Wielkanocą.