Każdy zna litery alfabetu. Niech jednak uczestnicy muszą dorobić historię i pamiętać na jaką literę zacząć?

W tej zabawie może wziąć udział cała grupa. Najpierw wybieramy literę z alfabetu, od której zaczniemy. Teraz trzeba wybrać o czym będziemy mówić. Może to być jakaś scena do odegrania, czy konkretna sytuacja. Spokojnie więc tę zabawę można wkomponować niemal w dowolne zajęcia.

Pierwsza osoba zaczyna. Mówi jedno zdanie, zaczynające się na daną literę. Kolejna osoba musi z sensem kontynuować opowieść zaczynając od następnej litery. Całość będzie trwała więc przez 24 zdania – jeśli zaczęliśmy od litery “P”, to skończymy na literze “O”.

Każdy uczestnik ma 15 sekund na wymyślenie zdania – liczy się więc refleks i szybkie myślenie.

Modyfikacje zabawy:

jeśli grupa zna i lubi tę grę, można ją zmodyfikować tak, że wszystkie wyrazy w danym zdaniu muszą być na daną literę. Opowieść może składać się np. tylko z 3 lub dowolnej (ustalonej) liczby wyrazów.