Pliki do pobrania

 

Przegląd

Liczba kategorii: 7

folder.png

Standardy opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3

W związku z rozporządzeniem z dnia 19 września 2023 r. w sprawie standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2023 r. poz. 2121) placówka wdrożyła Plan Opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjny który jest dostępny do wglądu w gabinecie kierownika placówki.

Pliki: 14

folder.png

Standardy Ochrony Małoletnich

W związku z ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606) zmieniające ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, której tytuł na mocy tychże zmian otrzymuje brzmienie „O przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich „placówka wdrożyła Standardy Ochrony Małoletnich w wersji podstawowej oraz skróconej przeznaczonej dla małoletnich które są dostępne do wglądu w gabinecie kierownika placówki.

Pliki: 13