Służą rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień dzieci.