Służą rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień dzieci.

 

 

Nasz Klub Dziecięcy uczy, bawi, rozwija