Każde dziecko dobrze wychowane
zna słowa zaczarowane
i codziennie je stosuje:
proszę, przepraszam, dziękuję.