1. Obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie, poznanie wybranych owadów i zwierząt np. pszczół, motyli, żab, biedronek, ślimaków.
  2. Wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami.
  3. Wykorzystanie naturalnych efektów perkusyjnych ( klaskanie, tupanie, stukanie…) do akompaniamentu podczas słuchania lub śpiewania piosenek.
  4. Poznanie instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta i sposobu gry na nich.
  5. Powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem.
  6. Doskonalenie sprawności grafomotorycznej. Zachęcanie do tworzenia własnych prac plastycznych.
  7. Poznanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ich ubiór.
  8. Oglądanie książek i czasopism umieszczonych w kąciku książki i słuchanie fragmentów książek i czasopism.
  9. Doskonalenie umiejętności liczenia i prawidłowego posługiwania się liczebnikami w pracy.
  10. Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, wspólna zabawa z rodzicami na „Festynie rodzinnym”.
  11. Organizowanie spacerów, zabaw na świeżym powietrzu.