• Poszerzenie wiadomości na temat życia ludzi w innych krajach, poznanie warunków ich życia i zwyczajów.
 • Poznanie podstawowych praw dzieci oraz uświadomienie równości wszystkich dzieci.
 • Obserwowanie w sposób bezpośredni lub pośredni zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach (np. łąka, las).
  • Określanie charakterystycznych cech lata, np. długie dni, wyższa temperatura.
  • Poznanie zjawisk atmosferycznych występujących o tej porze roku, np. burza, tęcza.
 • Poznanie różnych regionów Polski (góry, morze).
 • Wzbudzanie zainteresowań folklorem poprzez poznanie wytworów sztuki i muzyki ludowej.
 • Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia organizowane i samorzutne.
 • Doskonalenie tańców ,piosenek poznanych podczas zajęć muzycznych. Nauka piosenek tematyce wakacyjnej.
 • Prowadzenie ćwiczeń ortofonicznych rozwijających mięśnie narządów mowy.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego: układanie historyjek obrazkowych.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia i prawidłowego posługiwania się liczebnikami w praktyce.
 • Uświadomienie zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas wypoczynku oraz poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.